Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä sykefi header valkoinen

Tuloksia

Hankkeen tilannekuvaraportti on valmistunut

Tilannekuvaraportin tarkoitus on tuottaa pohjatietoa hankkeen kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Raportissa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mihin ongelmaan IBC-Carbon -konsortio hakee ratkaisua?
  2. Mikä on toimintaympäristön tiedontaso tässä ongelmakentässä?
  3. Mikä on hankkeen tuoma lisäarvo ongelman ratkaisuun?
  4. Millä keinoilla konsortio tekee tämän?

Raportin alussa on tiivistelmä.

Kooste hankkeen sidosryhmätilaisuuden työpajasta

Tilaisuuteen osallistui 42 henkilöä eri sidosryhmistä ja hankkeesta. Työpajassa keskusteltiin mm. osallistujien odotuksista hankkeelle, omaan työhön liittyvistä haasteista, joihin hanke voisi vastata ja erilaisista tietotarpeista, käytännön metsän- ja luonnonhoidosta ja monimuotoisuuden turvaamisen sekä hiilensidonnan ohjauskeinojen kehittämisestä. Entä kenen ääni kuuluu monimuotoisuutta ja hiilensidontaa koskettelevassa julkisessa keskustelussa?

Kiireiselle lukijalle koosteen alussa on puolentoista sivun mittainen tiivistelmä.

 

Portaat huipulle. Kuva Riku Lumiaro.
 
Julkaistu 24.1.2018 klo 10.24, päivitetty 28.3.2018 klo 11.13