Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä sykefi header valkoinen

Monimuotoista metsää. Kuva Riku Lumiaro.
 

IBC-Carbon-hanke - www.ibccarbon.fi

Hankkeen tavoitteena on metsien biodiversiteetin, hiilen varastoinnin ja sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden yhteen nivoutuva suojelu, tiedon lisääminen ja menetelmien kehittäminen sekä päätöksentekoon vaikuttaminen. Lue lisää Esittely-sivulta.

Ajankohtaista RSS

Suometsää

Tervetuloa käymään kuumaa keskustelua hiilinieluista ja siitä, miten ilmastonmuutoksen torjunta voi onnistua.

21.1.2019
Tarkasteltavia kysymyksiä ovat mm. puiden ja maaperän merkitys hiilivarastona ja -nieluna, hiilivarastojen ylläpitämisen tai kasvattamisen painotus suhteessa hiilipäästöjen vähentämiseen sekä keskenään vaihtoehtoisten hiilinieluja kasvattavien toimenpiteiden painotukset maa- ja metsätaloudessa
IBC-Carbon hankkeen ryhmätyö käynnissä

Rakentavaa vuoropuhelua luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä

7.10.2018
IBC-Carbon-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut lisätä vuorovaikutusta tutkijoiden ja päättäjien välillä. Yhdessä Ympäristötiedon forumin kanssa IBC-Carbon-hanke suunnitteli ja käynnisti syksyllä 2018 tilaisuuksien sarjan, jossa tutkijat tapaavat poliitikkoja kasvotusten.
Kenttätutkimusta

IBC-Carbon-hankkeen kenttäjakso Evolla

3.7.2018
IBC-Carbon hankkeen työryhmä kävi tutkimassa haapojen hiilitaseita Evolla. Kenttäjakso sujui työteliään mukavasti aurinkoisessa säässä.

Hankkeen vetäjät

Martin Forsius

 

Martin Forsius

Konsortion johtaja

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

saija kuusela 134px

 

Saija Kuusela

Vuorovaikutusvastaava

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

Irina Bergström

 

Irina Bergström

 Hankkeen koordinaattori

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi