Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä sykefi header valkoinen

Monimuotoista metsää. Kuva Riku Lumiaro.
 

IBC-Carbon-hanke - www.ibccarbon.fi

Hankkeen tavoitteena on metsien biodiversiteetin, hiilen varastoinnin ja sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden yhteen nivoutuva suojelu, tiedon lisääminen ja menetelmien kehittäminen sekä päätöksentekoon vaikuttaminen. Lue lisää Esittely-sivulta.

Ajankohtaista RSS

Tarinakartan yhteenveto

Kartat havainnollistavat mistä kasvihuonekaasupäästöt syntyvät

2.7.2020
Kasvihuonekaasujen päästölähteiden ja hiilen sitoutumisen alueellinen tarkastelu auttaa hahmottamaan miten Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa. Esimerkiksi yhden joen valuma-alueelta voidaan tarkastella mistä kasvihuonekaasut ovat peräisin ja mihin hiiltä sitoutuu. Alueellinen tarkastelu myös havainnollistaa, millainen vaikutus maisematason kasvihuonekaasutaseeseen on eri ekosysteemeillä, kuten vesistöillä, pelloilla, metsillä ja soilla, sekä rakennetulla ympäristöllä.
majavapadolla_Kumpula

Maastokausi on jälleen käynnissä

10.6.2020
Kevään ja kesän aikana IBC-Carbonin kaukokartoituksen maastotyöt jatkuvat intensiivisenä. Droonit lähtivät lentoon jo huhtikuuun alussa Pallaksen Lompolojängällä. Kesän aikana maastotöitä tehdään esimerkiksi Ilomantsissa, Lieksassa ja Kuhmossa. Majavapatojen merkitystä metsäluonnolle tutkitaan Evolla.
Ojitettu suo

Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

18.5.2020
Monitieteisen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä. Tutkijat totesivat, että voimassa olevan rahoitusjärjestelmän tuet eivät ohjaa suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. Ympäristötavoitteisiin keskittyvä rahoitusosuus on pieni.

Hankkeen vetäjät

Martin Forsius

 

Martin Forsius

Konsortion johtaja

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

Minna Pekkonen
 

 

 

Minna Pekkonen

Vuorovaikutusvastaava

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

 

Sonja Kivinen
 

 

Sonja Kivinen

 Hankkeen koordinaattori

Sonja.I.Kivinen@ymparisto.fi