Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä sykefi header valkoinen

Monimuotoista metsää. Kuva Riku Lumiaro.
 

IBC-Carbon-hanke - www.ibccarbon.fi

Hankkeen tavoitteena on metsien biodiversiteetin, hiilen varastoinnin ja sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden yhteen nivoutuva suojelu, tiedon lisääminen ja menetelmien kehittäminen sekä päätöksentekoon vaikuttaminen. Lue lisää Esittely-sivulta.

Ajankohtaista RSS

Anu Akujärvi

Anu Akujärven väitös tänään 18.9.2020

18.9.2020
Metsien ja peltojen hiilensidontaa tutkivan MMM Anu Akujärven väitöskirja tarkastetaan tänään 18.9.2020 Helsingin yliopistossa. Tilaisuutta voi seurata videoyhteyden kautta.
Kutsuteksti logot

Ennakkokutsu — Tervetuloa seminaariin!

11.9.2020
Järjestämme 12.11.2020 seminaarin yhdessä SOMPA ja ALL-YOUTH hankkeiden kassa. Aiheena on "Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä – ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun". Varaa aika kalenteriin!
Tarinakartan yhteenveto

Kartat havainnollistavat mistä kasvihuonekaasupäästöt syntyvät

2.7.2020
Kasvihuonekaasujen päästölähteiden ja hiilen sitoutumisen alueellinen tarkastelu auttaa hahmottamaan miten Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa. Esimerkiksi yhden joen valuma-alueelta voidaan tarkastella mistä kasvihuonekaasut ovat peräisin ja mihin hiiltä sitoutuu. Alueellinen tarkastelu myös havainnollistaa, millainen vaikutus maisematason kasvihuonekaasutaseeseen on eri ekosysteemeillä, kuten vesistöillä, pelloilla, metsillä ja soilla, sekä rakennetulla ympäristöllä.

Hankkeen vetäjät

Martin Forsius

 

Martin Forsius

Konsortion johtaja

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

Minna Pekkonen
 

 

 

Minna Pekkonen

Vuorovaikutusvastaava

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

 

Sonja Kivinen
 

 

Sonja Kivinen

 Hankkeen koordinaattori

Sonja.I.Kivinen@ymparisto.fi