Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä sykefi header valkoinen

Ajankohtaista

ibc carbon ajankohtaista 556px

Uusimmat ajankohtaiset RSS

Anu Akujärvi

Anu Akujärven väitös tänään 18.9.2020

18.9.2020
Metsien ja peltojen hiilensidontaa tutkivan MMM Anu Akujärven väitöskirja tarkastetaan tänään 18.9.2020 Helsingin yliopistossa. Tilaisuutta voi seurata videoyhteyden kautta.
Kutsuteksti logot

Ennakkokutsu — Tervetuloa seminaariin!

11.9.2020
Järjestämme 12.11.2020 seminaarin yhdessä SOMPA ja ALL-YOUTH hankkeiden kassa. Aiheena on "Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä – ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun". Varaa aika kalenteriin!
Tarinakartan yhteenveto

Kartat havainnollistavat mistä kasvihuonekaasupäästöt syntyvät

2.7.2020
Kasvihuonekaasujen päästölähteiden ja hiilen sitoutumisen alueellinen tarkastelu auttaa hahmottamaan miten Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa. Esimerkiksi yhden joen valuma-alueelta voidaan tarkastella mistä kasvihuonekaasut ovat peräisin ja mihin hiiltä sitoutuu. Alueellinen tarkastelu myös havainnollistaa, millainen vaikutus maisematason kasvihuonekaasutaseeseen on eri ekosysteemeillä, kuten vesistöillä, pelloilla, metsillä ja soilla, sekä rakennetulla ympäristöllä.
majavapadolla_Kumpula

Maastokausi on jälleen käynnissä

10.6.2020
Kevään ja kesän aikana IBC-Carbonin kaukokartoituksen maastotyöt jatkuvat intensiivisenä. Droonit lähtivät lentoon jo huhtikuuun alussa Pallaksen Lompolojängällä. Kesän aikana maastotöitä tehdään esimerkiksi Ilomantsissa, Lieksassa ja Kuhmossa. Majavapatojen merkitystä metsäluonnolle tutkitaan Evolla.
Ojitettu suo

Uuden metsätalouden kannustinjärjestelmän tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon suometsien hoidon ympäristövaikutukset

18.5.2020
Monitieteisen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä. Tutkijat totesivat, että voimassa olevan rahoitusjärjestelmän tuet eivät ohjaa suometsien ilmastokestävään käyttöön ja osa tuista on ympäristölle haitallisia. Ympäristötavoitteisiin keskittyvä rahoitusosuus on pieni.
Hankekummit ja IBC-Carbon

Hankekummien kokouksessa oli tarjolla monipuolinen kattaus IBC-Carbonin tutkimuksesta

5.2.2020
IBC-Carbon vuosi 2020 käynnistyi hankekummien tapaamisella.Kysymyksiä ja keskustelua oli runsaasti. Saimme jälleen uusia ideoita ja hyviä vinkkejä sekä tutkimuksen että tutkimuksella vaikuttamisen jatkotyöhön. Suuret kiitokset kummeille ja mukana olleelle hankkeen väelle.
Keväinen pälvi

Lämpenemisestä sekä hyötyä että haittaa metsien ekosysteemipalveluille

4.4.2019
Pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle ennustettu nopea lämpeneminen ja metsien voimakkaat käsittelytavat voivat vaarantaa metsien tuottamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden tarjontaa. Tuoreissa IBC-Carbon-hankkeen tutkimuksissa arvioitiin boreaalisen ja lauhkean vyöhykkeen metsien hiilen kiertoon liittyvien ekosysteemipalveluiden muutoksia erilaisin mallinnusmenetelmin.
Martin Forsius puhuu metsien monimuotoisuudesta

Hiilinielut ja -varastot yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä -toimittajatilaisuus

6.2.2019
Toimittajakoulutuksen järjestivät yhteistyössä Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat IBC-Carbon, SOMPA ja WISE -hankkeet. Tilaisuus pidettiin tiistaina 5.2.2019 Sofia Future Farm Klubisalilla.
Puuston hiilivaraston kehitys

Miksi hiilinielut ovat yhteiskuntapolitiikkaa?

4.2.2019
Julkinen keskustelu Suomen ilmastopolitiikasta on viime aikoina keskittynyt kiistelyyn metsien roolista hiilinieluna ja hiilen varastona. Onko suomalainen metsien käyttö kestävää? Olemmeko ilmastovelvoitteiden seurauksena menettämässä kansantalouden tukijalan? Monipolvinen keskustelu on saattanut jättää mielikuvan ilmiöstä, josta edes tutkijat eivät ole yksimielisiä.
Banner

Hiilinielut ja -varastot yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä

28.1.2019
KUTSU MEDIALLE
Hiilinielut ja -varastot yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä
Aika: Tiistai 5.2.2019 klo 9.00–11.00
Paikka: Sofia Future Farm, Klubisali, Sofiankatu 4 C, Helsinki
Suometsää

Tervetuloa käymään kuumaa keskustelua hiilinieluista ja siitä, miten ilmastonmuutoksen torjunta voi onnistua.

21.1.2019
Tarkasteltavia kysymyksiä ovat mm. puiden ja maaperän merkitys hiilivarastona ja -nieluna, hiilivarastojen ylläpitämisen tai kasvattamisen painotus suhteessa hiilipäästöjen vähentämiseen sekä keskenään vaihtoehtoisten hiilinieluja kasvattavien toimenpiteiden painotukset maa- ja metsätaloudessa
IBC-Carbon hankkeen ryhmätyö käynnissä

Rakentavaa vuoropuhelua luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä

7.10.2018
IBC-Carbon-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut lisätä vuorovaikutusta tutkijoiden ja päättäjien välillä. Yhdessä Ympäristötiedon forumin kanssa IBC-Carbon-hanke suunnitteli ja käynnisti syksyllä 2018 tilaisuuksien sarjan, jossa tutkijat tapaavat poliitikkoja kasvotusten.
Kenttätutkimusta

IBC-Carbon-hankkeen kenttäjakso Evolla

3.7.2018
IBC-Carbon hankkeen työryhmä kävi tutkimassa haapojen hiilitaseita Evolla. Kenttäjakso sujui työteliään mukavasti aurinkoisessa säässä.
Metsähakkuu

Hallituksen on kiireesti toimittava luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden hyväksi

11.6.2018
Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi on keskeistä lisätä Metso-ohjelman rahoitusta. Tämä ja muut tuoreet suositukset tarjoavat päätöksentekijöille tiivistetyssä muodossa tietoa tärkeimmistä keinoista Suomen metsien monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden säilyttämiseksi. Suositukset perustuvat Suomen kansallisen luontopaneelin ja Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman IBC-Carbon-hankkeen huhtikuussa 2018 järjestämään työpajaan.
Atte Moilainen

Tutkimusjohtaja Atte Moilaselle merkittävä kansainvälinen palkinto luonnonsuojelun edistämisestä

25.5.2018
IBC-Carbon-hankkeen työpakettivetäjä Atte Moilanen on saanut Society for Conservation Biology -järjestön myöntämän korkea-arvoisen tunnustuksen ”Distinguished Service Award” työstään luonnonsuojelubiologian edistämisessä.
Talvinen metsä

Kaukokartoitustyöpaja: Novel Earth Observation techniques for Biodiversity Monitoring and Research

25.4.2018
IBC-CARBON kutsuu sinut englanninkieliseen kaukokartoitusta käsittelevään työpajaan: "Novel Earth Observation techniques for Biodiversity Monitoring and Research"
Vanhaa metsää

Tutkimushanke metsien kestävästä hyödyntämisestä ja hiilen sitomisesta

29.1.2018
Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman uuden tutkimushankkeen tavoitteena on edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen ja luoda edellytyksiä metsien kestävälle hyödyntämiselle.

IBC-Carbon-hankkeen sidosryhmätilaisuus

24.1.2018
Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja hiilensidonta muuttuvassa ympäristössä -hankkeen (IBC-Carbon) ensimmäinen sidosryhmille suunnattu tilaisuus järjestetään:Maanantaina 29.1.2018 klo 9.00-12.30 Tieteiden talolle (Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki).

Julkaistu 23.1.2018 klo 12.11, päivitetty 25.1.2018 klo 11.57