Materiaalit

Esitelmät

Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä -seminaari 12.11.2020

ALL-YOUTH, IBC-Carbon ja SOMPA -hankkeiden yhteisen seminaarin kaikki puheenvuorot ja seminaarissa käyty keskustelu on katsottavissa videotallenteina.

  1. video: Metsien eri käyttömuotojen ja ekosysteemipalveluiden yhteensovittaminen

  2. video: Ilmastopäästöjen vähentäminen turvemaiden käytössä

  3. video: Miten vastaamme tietoähkyyn?

Politiikkasuositukset

STN-hankkeiden yhteinen politiikkasuositus, julkaistu 12.2.2021

Metsätalouden kannustinjärjestelmiin liittyvä politiikkasuositus, julkaistu 18.5.2020

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston tutkijoiden muodostama monitieteinen tutkijaryhmä arvioi nykyisen kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (KEMERA) tukien ympäristövaikutuksia suometsissä.

Luontopaneelin ja IBC-Carbon hankkeen suositukset päätöksentekijöille 04/2018

Tiedotteet

Muut materiaalit

 

 

Julkaistu 3.3.2021 klo 10.21, päivitetty 9.6.2021 klo 10.16
  • Tulosta sivu