Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä sykefi header valkoinen

IBC-Carbon -hankkeessa tai hankeyhteistyön kautta tuotettuja julkaisuja

Metsien kasvun, hiilensidonnan ja säteilypakotteen mallinnus

 

Metsien monimuotoisuuden mallinnus ja suojelu

  • Virkkala R., Heikkinen R.K., Kuusela S., Leikola N. & Pöyry J. 2019: Significance of Protected Area Network in Preserving Biodiversity in a Changing Northern European Climate. – In: Leal Filho W., Barbir J., Preziosi R. (eds.) Handbook of Climate Change and Biodiversity, p. 377-390. Climate Change Management. Springer, Cham.
  • Roberge, J.-M., Virkkala, R. & Mönkkönen, M. 2018: Boreal forest bird assemblages and their conservation. – In: Mikusiński , G., Roberge , J.-M. & Fuller, R. (eds.), Ecology and Conservation of Forest Birds, p. 183-230. Cambridge, Univ. Press, Cambridge, UK. ISBN 978-1-107-07213-8
  • Lehikoinen, A. & Virkkala, R. 2018: Population trends and conservation status of forest birds. – In: Mikusiński , G., Roberge , J.-M. & Fuller, R. (eds.), Ecology and Conservation of Forest Birds, p. 389-416. Cambridge, Univ. Press, Cambridge, UK. ISBN 978-1-107-07213-8
  • Virkkala, R., Rajasärkkä, A., Heikkinen, R.K., Kuusela, S., Leikola, N. & Pöyry, J. 2018: Birds in boreal protected areas shift northwards in the warming climate but show different rates of population decline. – Biological Conservation 226: 271-279.

 

Metsäisten valuma-alueiden ekosysteemipalvelut ja kestävyysindikaattorit

 

Kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen

 

Integroitu, adaptiivinen luonnonsuojelun ja maankäytön suunnittelu kestävän metsätalouden tueksi

Ekologisen kompensaation säännöt ja siihen sopivien metsäalueiden tunnistaminen

 

 

 

 

Julkaistu 19.3.2019 klo 16.16, päivitetty 18.12.2019 klo 14.08