Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä sykefi header valkoinen

IBC-Carbon -hankkeessa tai hankeyhteistyön kautta tuotettuja julkaisuja

Metsien kasvun, hiilensidonnan ja säteilypakotteen mallinnus

Metsien monimuotoisuuden mallinnus ja suojelu

Metsäisten valuma-alueiden ekosysteemipalvelut ja kestävyysindikaattorit

Kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen

Integroitu, adaptiivinen luonnonsuojelun ja maankäytön suunnittelu kestävän metsätalouden tueksi

Ekologisen kompensaation säännöt ja siihen sopivien metsäalueiden tunnistaminen

 

 

 

 

Julkaistu 19.3.2019 klo 16.16, päivitetty 28.8.2020 klo 14.30